Подготовка на дивизиона за стрелба

                                                          Подготовка за стрелба

 

    7.Подготовката на дивизиона за стрелба се дели на предварителна и непосредствена.

 

Предварителната подготовка за стрелба започва от момента на обявяване готовност №1 в дивизиона или готовност за пуск и завършва със задаването на задача от КП на бригадата или вземането на решение от командира на дивизиона за обстрел на целта.

 

Непосредствената подготовка за стрелба се извършва след поставянето на задача от КП на бригадата или вземането на решение от командира на дивизиона за обстрел на целта и трябва да бъде завършена с такъв разчет, че да обезпечи пуск на първата ракета на разстояние, регламентирано от настоящите Правила за стрелба.

 

{START_COUNTER}